Εκτίμηση κινδύνων


Πίνακας εκτίμησης κινδύνων

Περιοχή Καύσωνας Πλημμύρες Ξηρασία Πυρκαγιές Στάθμη της θάλασσας
Χρωματική κλίμακα

Εκτίμηση Τρωτότητας


Επιλογή κλιματικού κινδύνου

Εκτίμηση κλιματικού κινδύνου

Περιοχή Έκθεση Ευαισθησία Ικανότητα προσαρμογής Τρωτότητα
Χρωματική κλίμακα

Προσαρμογή


Εκτίμηση κλιματικού κινδύνου μετά την εφαρμογή μέτρων προσαρμογής

Περιοχή Ευαισθησία Ικανότητα προσαρμογής Τρωότητα
Χρωματική κλίμακα